sub_visual_tab sub_visual_mob

커뮤니티

> 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

번호 제목 작성자 작성일 조회
  사회복지사 최종 합격자 공고

2024-04-11

기획운영지원팀  |  2024-04-11  |  조회수 : 89

  기획운영지원팀   2024-04-11   89  
  [정립회관] 경비원 최종 합격자 공고

2024-04-04

기획운영지원팀  |  2024-04-04  |  조회수 : 121

  기획운영지원팀   2024-04-04   121  
  [정립회관] 2023년 정립회관 결산 공고

2024-03-29

관리자  |  2024-03-29  |  조회수 : 88

  관리자   2024-03-29   88  
  [정립회관] 언어재활사 상시채용

2024-01-18

김지연  |  2024-01-18  |  조회수 : 346

  김지연   2024-01-18   346  
1547   사회복지사 1차 합격자 공고

2024-04-11

기획운영지원팀  |  2024-04-11  |  조회수 : 102

  기획운영지원팀   2024-04-11   102  
1546   [정립회관] 제22대 국회위원 선거일 휴관 안내

2024-04-09

관리자  |  2024-04-09  |  조회수 : 107

  관리자   2024-04-09   107  
1545   3월분 업무추진비 공개

2024-04-04

운영지원팀  |  2024-04-04  |  조회수 : 75

  운영지원팀   2024-04-04   75  
1544   [정립회관] 경비원 1차 합격자 공고

2024-04-02

이석원  |  2024-04-02  |  조회수 : 126

  이석원   2024-04-02   126  
1543   [정립회관] 제22대 국회의원선거 근로자의 투표 시간 보장 안내

2024-04-02

관리자  |  2024-04-02  |  조회수 : 117

  관리자   2024-04-02   117  
1542   2023년도 후원금 수입 및 사용 결과 공개

2024-03-28

관리자  |  2024-03-28  |  조회수 : 93

  관리자   2024-03-28   93