sub_visual_tab sub_visual_mob

커뮤니티

> 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

번호 제목 작성자 작성일 조회
13   2004 서울장애인기능경기대회 참가자 서류 접수중..

2004-03-30

관리자  |  2004-03-30  |  조회수 : 2,623

  관리자   2004-03-30   2,623  
12   정립회관 전기 정전으로 4월3일~5일까지 휴관합니다.

2004-03-23

관리자  |  2004-03-23  |  조회수 : 2,534

  관리자   2004-03-23   2,534  
11   정해복지재단 횔체어 보급

2004-03-17

이강로  |  2004-03-17  |  조회수 : 2,836

  이강로   2004-03-17   2,836  
10   기관홈페이지 부족한 점 의견 받습니다.

2004-03-10

관리자  |  2004-03-10  |  조회수 : 2,498

  관리자   2004-03-10   2,498  
9   직업재활기금사업직원모집

2004-02-27

윤지영  |  2004-02-27  |  조회수 : 2,868

  윤지영   2004-02-27   2,868  
8   2004년도 1학기 지체장애 청소년 체력평가 실시

2004-02-26

김현정  |  2004-02-26  |  조회수 : 2,712

  김현정   2004-02-26   2,712  
7   "즐감클럽 2030" 회원모집

2004-02-18

자립생활팀  |  2004-02-18  |  조회수 : 6,426

  자립생활팀   2004-02-18   6,426  
6   2003년 정립회관 회원의 밤 동영상 보기

2004-02-12

관리자  |  2004-02-12  |  조회수 : 2,715

  관리자   2004-02-12   2,715  
5   열린우리당 정동영의장 및 관계자 방문

2004-02-12

관리자  |  2004-02-12  |  조회수 : 2,860

  관리자   2004-02-12   2,860  
4   정립회관 웹사이트 개편 작업 완료

2004-02-03

관리자  |  2004-02-03  |  조회수 : 2,806

  관리자   2004-02-03   2,806